info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 20:26
kontakt
GETINOBLE
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 151 554,00 1 073 297,00
-6,8%
958 519,00
-10,7%
624 260,00
-34,9%
Przychody z tytułu prowizji 131 277,00 102 266,00
-22,1%
76 261,00
-25,4%
101 733,00
33,4%
Wynik na działalności bankowej 233 850,00 -22 489,00
---
99 772,00
---
157 538,00
57,9%
Zysk (strata) brutto -149 686,00 -280 156,00
---
-404 428,00
---
-84 059,00
---
Zysk (strata) netto -156 602,00 -246 282,00
---
-356 558,00
---
-84 407,00
---
Amortyzacja 43 997,00 80 696,00
83,4%
81 111,00
0,5%
79 846,00
-1,6%
Aktywa 55 649 543,00 54 059 271,00
-2,9%
51 257 124,00
-5,2%
48 385 101,00
-5,6%
Kapitał własny 3 325 443,00 2 848 548,00
-14,3%
2 184 443,00
-23,3%
1 841 076,00
-15,7%
Współczynnik wypłacalności 11,80 10,80
-8,5%
8,70
-19,4%
7,30
-16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,42 2,73
-20,4%
2,09
-23,3%
1,76
-15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,24
---
-0,34
---
-0,08
---