info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 17:00
kontakt
GETINOBLE
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 172 684,00 1 091 530,00
-6,9%
966 007,00
-11,5%
621 579,00
-35,7%
Przychody z tytułu prowizji 108 213,00 83 297,00
-23,0%
53 224,00
-36,1%
82 068,00
54,2%
Wynik na działalności bankowej 289 515,00 8 853,00
-96,9%
129 249,00
1 359,9%
199 022,00
54,0%
Zysk (strata) brutto -161 359,00 -272 851,00
---
-404 870,00
---
-70 266,00
---
Zysk (strata) netto -147 323,00 -235 403,00
---
-351 980,00
---
-68 041,00
---
Amortyzacja 41 385,00 82 020,00
98,2%
82 737,00
0,9%
81 060,00
-2,0%
Aktywa 56 093 814,00 54 771 648,00
-2,4%
51 313 267,00
-6,3%
48 505 050,00
-5,5%
Kapitał własny 3 370 870,00 2 919 791,00
-13,4%
2 200 102,00
-24,6%
1 860 415,00
-15,4%
Współczynnik wypłacalności 11,70 10,80
-7,7%
8,60
-20,4%
7,10
-17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,47 2,80
-19,5%
2,11
-24,7%
1,78
-15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,22
---
-0,34
---
-0,06
---