info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:36
kontakt
NFPL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 800,00 8 688,00
11,4%
3 692,00
-57,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70,00 945,00
1 250,0%
-8 233,00
---
Zysk (strata) brutto 31,00 924,00
2 880,6%
-8 265,00
---
Zysk (strata) netto 29,00 924,00
3 086,2%
-8 251,00
---
Amortyzacja 4 914,00 6 207,00
26,3%
11 452,00
84,5%
Aktywa 17 030,00 17 797,00
4,5%
8 545,00
-52,0%
Kapitał własny 9 079,00 10 004,00
10,2%
910,00
-90,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,78
10,3%
0,07
-90,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
3 500,0%
-0,65
---