info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 19:16
kontakt
FEMTECH
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 085,00 30 982,00
-20,7%
10 130,00
-67,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 756,00 -3 429,00
---
-10 349,00
---
Zysk (strata) brutto 5 889,00 -5 966,00
---
-12 235,00
---
Zysk (strata) netto 6 179,00 -6 410,00
---
-12 328,00
---
Amortyzacja 143,00 193,00
35,0%
174,00
-9,8%
Aktywa 52 907,00 44 722,00
-15,5%
20 691,00
-53,7%
Kapitał własny 21 781,00 13 828,00
-36,5%
2 227,00
-83,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47 0,93
-36,5%
0,15
-83,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 -0,43
---
-0,83
---