info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:54
kontakt
FEMTECH
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 082,00 16 568,00
-25,0%
6 499,00
-60,8%
7 459,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 464,00 -623,00
---
-5 050,00
---
834,00
---
Zysk (strata) brutto 1 225,00 -1 918,00
---
-6 053,00
---
242,00
---
Zysk (strata) netto 1 017,00 -1 922,00
---
-6 465,00
---
352,00
---
Amortyzacja 98,00 99,00
1,0%
90,00
-9,1%
80,00
-11,1%
Aktywa 59 664,00 57 161,00
-4,2%
33 006,00
-42,3%
4 265,00
-87,1%
Kapitał własny 21 237,00 19 067,00
-10,2%
8 012,00
-58,0%
2 632,00
-67,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,28
-10,2%
0,54
-58,0%
0,18
-67,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,13
---
-0,44
---
0,02
---