info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 09:45
kontakt
KRUK
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 142 722,00 120 175,00
-15,8%
159 352,00
32,6%
130 013,00
-18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65 022,00 -95 946,00
---
-58 600,00
---
-53 654,00
---
Zysk (strata) brutto 60 729,00 -55 119,00
---
316 179,00
---
192 513,00
-39,1%
Zysk (strata) netto 29 514,00 -57 818,00
---
276 390,00
---
81 356,00
-70,6%
Amortyzacja 11 682,00 13 094,00
12,1%
18 823,00
43,8%
17 995,00
-4,4%
Aktywa 3 143 654,00 2 400 199,00
-23,6%
3 883 104,00
61,8%
3 758 750,00
-3,2%
Kapitał własny 714 625,00 569 889,00
-20,3%
1 958 426,00
243,7%
2 043 771,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,12 30,30
-20,5%
103,45
241,4%
107,73
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 -3,07
---
14,60
---
4,29
-70,6%