info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 22:16
kontakt
KRUK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 614,00 58 477,00
-26,5%
60 023,00
2,6%
84 204,00
40,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37 089,00 -33 190,00
---
-33 191,00
---
-19 599,00
---
Zysk (strata) brutto 175 470,00 -18 305,00
---
-18 306,00
---
449 338,00
---
Zysk (strata) netto 166 819,00 -19 293,00
---
-19 293,00
---
395 783,00
---
Amortyzacja 8 876,00 9 154,00
3,1%
9 154,00
0,0%
8 318,00
-9,1%
Aktywa 4 017 027,00 3 735 871,00
-7,0%
3 735 871,00
0,0%
4 082 008,00
9,3%
Kapitał własny 1 828 017,00 1 987 048,00
8,7%
1 987 048,00
0,0%
2 206 632,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 96,56 104,74
8,5%
104,74
0,0%
116,07
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,81 -1,02
---
-1,02
---
20,82
---