info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 06:08
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 168,00 38 681,00
10,0%
45 523,00
17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 808,00 -9 836,00
---
-9 763,00
---
Zysk (strata) brutto 94 272,00 146 885,00
55,8%
302 453,00
105,9%
Zysk (strata) netto 46 805,00 127 355,00
172,1%
268 428,00
110,8%
Amortyzacja 4 410,00 4 161,00
-5,6%
4 158,00
-0,1%
Aktywa 3 758 750,00 3 946 690,00
5,0%
4 082 008,00
3,4%
Kapitał własny 2 043 771,00 2 187 182,00
7,0%
2 206 632,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 107,73 115,29
7,0%
116,07
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,47 6,71
172,1%
14,12
110,3%