info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:52
kontakt
BENEFIT
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 208 763,00 1 527 391,00
26,4%
1 033 736,00
-32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153 555,00 155 461,00
1,2%
-3 387,00
---
Zysk (strata) brutto 157 422,00 142 972,00
-9,2%
-90 632,00
---
Zysk (strata) netto 114 645,00 105 334,00
-8,1%
-100 034,00
---
Amortyzacja 0,00 202 481,00
---
211 223,00
4,3%
Aktywa 1 088 665,00 2 079 629,00
91,0%
2 044 303,00
-1,7%
Kapitał własny 564 727,00 618 557,00
9,5%
524 527,00
-15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 197,54 216,37
9,5%
181,23
-16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 40,10 36,84
-8,1%
-34,56
---