info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 19:04
kontakt
BENEFIT
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 787 413,00 934 449,00
18,7%
651 738,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 148 009,00 129 732,00
-12,3%
-25 735,00
---
Zysk (strata) brutto 184 682,00 186 930,00
1,2%
-82 300,00
---
Zysk (strata) netto 145 995,00 166 342,00
13,9%
-81 662,00
---
Amortyzacja 0,00 47 756,00
---
157 210,00
229,2%
Aktywa 994 824,00 1 814 175,00
82,4%
1 861 900,00
2,6%
Kapitał własny 690 936,00 651 609,00
-5,7%
600 995,00
-7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 241,68 227,93
-5,7%
207,65
-8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 51,07 58,18
13,9%
-28,22
---