info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:22
kontakt
BENEFIT
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98 513,00 180 560,00
83,3%
297 254,00
64,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49 367,00 1 265,00
---
6 232,00
392,6%
Zysk (strata) brutto -56 766,00 13 545,00
---
-7 644,00
---
Zysk (strata) netto -48 916,00 10 268,00
---
-9 974,00
---
Amortyzacja 51 405,00 50 618,00
-1,5%
51 059,00
0,9%
Aktywa 1 920 225,00 1 910 316,00
-0,5%
2 026 223,00
6,1%
Kapitał własny 474 041,00 486 437,00
2,6%
568 402,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 163,78 168,07
2,6%
196,39
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -16,90 3,55
---
-3,45
---