info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 19:43
kontakt
PLGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 944,00 1 539,00
-20,8%
1 440,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 679,00 432,00
-36,4%
311,00
-28,0%
Zysk (strata) brutto 679,00 405,00
-40,4%
311,00
-23,2%
Zysk (strata) netto 679,00 405,00
-40,4%
214,00
-47,2%
Amortyzacja 225,00 400,00
77,8%
400,00
0,0%
Aktywa 16 961,00 17 974,00
6,0%
17 165,00
-4,5%
Kapitał własny 13 744,00 14 807,00
7,7%
14 106,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,74
-1,3%
0,70
-4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-45,9%
0,01
-45,0%