info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 09:54
kontakt
WESTREAL
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83,00 60,00
-27,7%
21,00
-65,0%
4,00
-81,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 139,00 165,00
18,7%
-36,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -37,00 162,00
---
-38,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -41,00 179,00
---
-36,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 23,00 4,00
-82,6%
4,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 16 071,00 19 112,00
18,9%
19 184,00
0,4%
18 581,00
-3,1%
Kapitał własny 13 868,00 14 352,00
3,5%
14 417,00
0,5%
14 541,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,44
3,5%
1,44
0,5%
1,45
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,00
---
0,00
---