info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 05:31
kontakt
SUNEX
Kwartalne skonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 34 644,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 3 442,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 2 714,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 2 232,00
---
Amortyzacja 0,00 920,00
---
Aktywa 99 550,00 114 473,00
15,0%
Kapitał własny 39 764,00 41 996,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,96 2,07
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,11
---