info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:26
kontakt
SUNEX
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 496,00 56 142,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 562,00 4 573,00
-17,8%
Zysk (strata) brutto 4 467,00 4 174,00
-6,6%
Zysk (strata) netto 3 543,00 3 179,00
-10,3%
Amortyzacja 1 073,00 1 788,00
66,6%
Aktywa 0,00 99 550,00
---
Kapitał własny 0,00 39 764,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,16
-10,3%