info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 18:46
kontakt
MFOOD
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 129 656,00 137 497,00
6,0%
138 620,00
0,8%
155 339,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 630,00 3 416,00
-5,9%
-282,00
---
5 908,00
---
Zysk (strata) brutto 986,00 5 111,00
418,4%
-4 667,00
---
6 649,00
---
Zysk (strata) netto 389,00 4 747,00
1 120,3%
-4 667,00
---
6 644,00
---
Amortyzacja 333,00 335,00
0,6%
357,00
6,6%
776,00
117,4%
Aktywa 141 916,00 156 143,00
10,0%
138 652,00
-11,2%
146 631,00
5,8%
Kapitał własny 97 848,00 101 570,00
3,8%
96 288,00
-5,2%
98 103,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,72 19,43
3,8%
18,42
-5,2%
18,77
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,91
1 127,0%
-0,89
---
1,27
---