info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 05:58
kontakt
MFOOD
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 71 133,00 62 524,00
-12,1%
66 673,00
6,6%
84 731,00
27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 882,00 -1 236,00
---
2 128,00
---
2 783,00
30,8%
Zysk (strata) brutto 5 048,00 -1 558,00
---
2 478,00
---
2 242,00
-9,5%
Zysk (strata) netto 4 661,00 -1 952,00
---
2 478,00
---
2 241,00
-9,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 134 128,00 144 027,00
7,4%
140 745,00
-2,3%
143 601,00
2,0%
Kapitał własny 102 375,00 99 443,00
-2,9%
98 586,00
-0,9%
101 638,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,59 19,03
-2,9%
18,86
-0,9%
19,45
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,89 -0,37
---
0,47
---
0,43
-9,5%