info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 02:34
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 39,00
-9,3%
39,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 011,00 2 857,00
---
5 053,00
76,9%
Zysk (strata) brutto 63 188,00 2 772,00
-95,6%
85 499,00
2 984,4%
Zysk (strata) netto 63 307,00 2 680,00
-95,8%
85 724,00
3 098,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 250 662,00 252 763,00
0,8%
326 617,00
29,2%
Kapitał własny 202 808,00 205 488,00
1,3%
291 212,00
41,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,69 7,79
1,3%
11,04
41,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 0,10
-95,8%
3,25
3 087,3%