info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 05:55
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 003,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -387,00
Zysk (strata) brutto -17 059,00
Zysk (strata) netto -14 098,00
Amortyzacja 46,00
Aktywa 9 061,00
Kapitał własny 3 581,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,27