info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 14:31
kontakt
MALKOWSKI
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 557,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 882,00
Zysk (strata) brutto 2 435,00
Zysk (strata) netto 2 034,00
Amortyzacja 1 251,00
Aktywa 35 731,00
Kapitał własny 14 983,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25