info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.24, godz. 15:31
kontakt
MALKOWSKI
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 934,00 28 765,00
20,2%
31 813,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 417,00 2 853,00
101,3%
1 746,00
-38,8%
Zysk (strata) brutto 1 166,00 2 643,00
126,7%
1 142,00
-56,8%
Zysk (strata) netto 956,00 2 138,00
123,6%
954,00
-55,4%
Amortyzacja 684,00 548,00
-19,9%
556,00
1,5%
Aktywa 35 640,00 37 835,00
6,2%
41 303,00
9,2%
Kapitał własny 13 797,00 15 995,00
15,9%
14 885,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,99
15,9%
1,85
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,27
123,5%
0,12
-55,3%