info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 16:06
kontakt
PROMISE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 412 613,00 508 964,00
23,4%
572 658,00
12,5%
625 202,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 736,00 10 745,00
59,5%
6 807,00
-36,6%
2 245,00
-67,0%
Zysk (strata) brutto 9 376,00 9 677,00
3,2%
7 238,00
-25,2%
1 786,00
-75,3%
Zysk (strata) netto 8 248,00 7 243,00
-12,2%
5 233,00
-27,8%
1 064,00
-79,7%
Amortyzacja 903,00 789,00
-12,6%
1 407,00
78,3%
1 402,00
-0,4%
Aktywa 203 725,00 253 998,00
24,7%
171 955,00
-32,3%
241 617,00
40,5%
Kapitał własny 29 332,00 34 658,00
18,2%
25 001,00
-27,9%
26 074,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 3,30
13,8%
2,50
-24,1%
2,59
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,69
-15,4%
0,52
-24,1%
0,11
-79,8%