info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 19:51
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 943,00 14 837,00
-21,7%
20 941,00
41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 683,00 3 442,00
-39,4%
11 054,00
221,2%
Zysk (strata) brutto 5 699,00 4 288,00
-24,8%
10 708,00
149,7%
Zysk (strata) netto 5 243,00 3 559,00
-32,1%
9 749,00
173,9%
Amortyzacja 2 872,00 2 942,00
2,4%
2 323,00
-21,0%
Aktywa 186 339,00 192 480,00
3,3%
201 184,00
4,5%
Kapitał własny 164 648,00 169 339,00
2,8%
180 227,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 69,80 71,79
2,8%
76,27
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,22 1,51
-32,1%
4,13
173,4%