info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:43
kontakt
CWPE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 488,00 403,00
-17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 890,00 356,00
---
Zysk (strata) brutto -2 068,00 356,00
---
Zysk (strata) netto -2 068,00 356,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
Aktywa 811,00 2 359,00
190,9%
Kapitał własny -1 721,00 -310,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 0,05
---