info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 20:54
kontakt
CWPE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 518,00 403,00
-22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -836,00 356,00
---
Zysk (strata) brutto -1 817,00 356,00
---
Zysk (strata) netto -1 817,00 356,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
Aktywa 1 984,00 2 295,00
15,7%
Kapitał własny -534,00 -177,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,05
---