info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 17:25
kontakt
CWPE
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 216,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 200,00
Zysk (strata) brutto 200,00
Zysk (strata) netto 200,00
Amortyzacja 4,00
Aktywa 2 213,00
Kapitał własny -467,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03