info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 06:43
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 25,00
177,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 -653,00
---
Zysk (strata) brutto 1 949,00 -653,00
---
Zysk (strata) netto 1 949,00 -653,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 27 503,00 26 840,00
-2,4%
Kapitał własny 24 124,00 23 471,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,76 8,52
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 -0,24
---