info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 08:34
kontakt
EKOEXPORT
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 405,00 19 248,00
17,3%
16 251,00
-15,6%
21 515,00
32,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 685,00 1 229,00
79,4%
754,00
-38,6%
2 450,00
224,9%
Zysk (strata) brutto 1 888,00 1 654,00
-12,4%
4 379,00
164,8%
703,00
-83,9%
Zysk (strata) netto 1 213,00 1 068,00
-12,0%
2 974,00
178,5%
564,00
-81,0%
Amortyzacja 620,00 628,00
1,3%
497,00
-20,9%
581,00
16,9%
Aktywa 130 119,00 115 856,00
-11,0%
125 717,00
8,5%
90 557,00
-28,0%
Kapitał własny 96 395,00 83 280,00
-13,6%
88 061,00
5,7%
58 793,00
-33,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,92 6,33
-20,0%
6,70
5,7%
4,47
-33,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-19,0%
0,23
179,0%
0,04
-81,0%