info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 05:57
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 459,00 10 102,00
6,8%
11 413,00
13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31 332,00 581,00
---
1 869,00
221,7%
Zysk (strata) brutto -30 205,00 1 169,00
---
-466,00
---
Zysk (strata) netto -27 980,00 1 154,00
---
-590,00
---
Amortyzacja 366,00 231,00
-36,9%
350,00
51,5%
Aktywa 93 100,00 92 905,00
-0,2%
90 557,00
-2,5%
Kapitał własny 58 229,00 59 383,00
2,0%
58 793,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,43 4,52
2,0%
4,47
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,13 0,09
---
-0,04
---