info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 20:24
kontakt
ALTUS
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 169 549,00 81 345,00
-52,0%
32 734,00
-59,8%
30 139,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 435,00 7 578,00
-84,4%
5 421,00
-28,5%
7 027,00
29,6%
Zysk (strata) brutto 49 890,00 8 372,00
-83,2%
5 890,00
-29,6%
6 894,00
17,0%
Zysk (strata) netto 39 135,00 4 369,00
-88,8%
3 181,00
-27,2%
4 567,00
43,6%
Amortyzacja 370,00 522,00
41,1%
493,00
-5,6%
445,00
-9,7%
Aktywa 176 642,00 179 044,00
1,4%
122 719,00
-31,5%
135 154,00
10,1%
Kapitał własny 135 020,00 146 922,00
8,8%
94 439,00
-35,7%
103 278,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,93 3,19
8,8%
2,05
-35,7%
2,52
23,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,10
-88,8%
0,07
-27,4%
0,11
62,3%