info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 14:25
kontakt
ALTUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 140 322,00 43 631,00
-68,9%
668,00
-98,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 075,00 -5 841,00
---
-2 992,00
---
-633,00
---
Zysk (strata) brutto 42 605,00 -5 242,00
---
-3 101,00
---
-597,00
---
Zysk (strata) netto 34 433,00 -5 437,00
---
-3 142,00
---
-599,00
---
Amortyzacja 76,00 73,00
-3,9%
40,00
-45,2%
27,00
-32,5%
Aktywa 137 394,00 117 486,00
-14,5%
51 255,00
-56,4%
49 187,00
-4,0%
Kapitał własny 113 390,00 110 321,00
-2,7%
42 770,00
-61,2%
40 945,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,46 2,39
-2,7%
0,93
-61,2%
1,00
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 -0,12
---
-0,07
---
-0,02
---