info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 19:05
kontakt
BETOMAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 277,00 16 767,00
3,0%
22 240,00
32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 532,00 1 104,00
107,5%
2 738,00
148,0%
Zysk (strata) brutto 546,00 1 060,00
94,1%
3 423,00
222,9%
Zysk (strata) netto 65,00 888,00
1 266,2%
2 859,00
222,0%
Amortyzacja 879,00 828,00
-5,8%
805,00
-2,8%
Aktywa 58 828,00 60 837,00
3,4%
60 692,00
-0,2%
Kapitał własny 41 449,00 42 336,00
2,1%
40 506,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,09 3,16
2,1%
3,02
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
1 220,0%
0,21
222,7%