info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 18:21
kontakt
EMONT
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 038,00 13 309,00
-36,7%
11 403,00
-14,3%
6 674,00
-41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 220,00 106,00
-51,8%
-840,00
---
131,00
---
Zysk (strata) brutto 191,00 60,00
-68,6%
-890,00
---
105,00
---
Zysk (strata) netto 174,00 88,00
-49,4%
-750,00
---
193,00
---
Amortyzacja 169,00 0,00
---
171,00
---
152,00
-11,1%
Aktywa 19 561,00 15 504,00
-20,7%
11 043,00
-28,8%
11 784,00
6,7%
Kapitał własny 3 270,00 3 561,00
8,9%
3 046,00
-14,5%
3 614,00
18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,55
8,9%
0,47
-14,4%
0,56
18,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-48,1%
-0,12
---
0,03
---