info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 18:54
kontakt
READGENE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 798,00 7 105,00
48,1%
6 353,00
-10,6%
6 054,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 220,00 1 102,00
400,9%
125,00
-88,7%
503,00
302,4%
Zysk (strata) brutto 66,00 973,00
1 374,2%
137,00
-85,9%
369,00
169,3%
Zysk (strata) netto 52,00 811,00
1 459,6%
118,00
-85,5%
349,00
195,8%
Amortyzacja 1 266,00 1 332,00
5,2%
1 505,00
13,0%
651,00
-56,7%
Aktywa 18 195,00 16 736,00
-8,0%
16 254,00
-2,9%
16 198,00
-0,3%
Kapitał własny 3 034,00 3 839,00
26,5%
4 141,00
7,9%
4 060,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,33
26,8%
0,35
7,7%
0,34
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
1 625,0%
0,01
-85,5%
0,03
200,0%