info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 19:31
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 000,00 14 000,00
-50,0%
18 000,00
28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -41 000,00 -14 000,00
---
-26 000,00
---
Zysk (strata) brutto -62 000,00 -34 000,00
---
288 000,00
---
Zysk (strata) netto -66 000,00 -31 000,00
---
297 000,00
---
Amortyzacja 3 000,00 4 000,00
33,3%
3 000,00
-25,0%
Aktywa 13 198 000,00 12 993 000,00
-1,6%
13 287 000,00
2,3%
Kapitał własny 6 952 000,00 6 956 000,00
0,1%
7 254 000,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,79 16,80
0,1%
17,52
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,08
---
0,72
---