info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 19:29
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 181,00 9 917,00
-24,8%
13 558,00
36,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 754,00 1 163,00
-90,9%
-2 769,00
---
Zysk (strata) brutto 11 508,00 488,00
-95,8%
5 128,00
950,8%
Zysk (strata) netto 10 951,00 488,00
-95,5%
5 128,00
950,8%
Amortyzacja 1 408,00 1 374,00
-2,4%
1 403,00
2,1%
Aktywa 95 980,00 114 337,00
19,1%
120 919,00
5,8%
Kapitał własny 38 811,00 39 299,00
1,3%
44 427,00
13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,71
1,3%
3,07
13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,03
-95,5%
0,35
941,2%