info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 14:33
kontakt
ACAUTOGAZ
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 194 414,00 237 426,00
22,1%
222 682,00
-6,2%
185 222,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 407,00 49 562,00
25,8%
46 283,00
-6,6%
36 767,00
-20,6%
Zysk (strata) brutto 37 909,00 48 430,00
27,8%
46 454,00
-4,1%
37 080,00
-20,2%
Zysk (strata) netto 30 698,00 39 009,00
27,1%
38 183,00
-2,1%
30 898,00
-19,1%
Amortyzacja 7 904,00 9 299,00
17,6%
11 463,00
23,3%
10 893,00
-5,0%
Aktywa 150 117,00 166 433,00
10,9%
174 768,00
5,0%
196 937,00
12,7%
Kapitał własny 96 411,00 111 812,00
16,0%
114 691,00
2,6%
132 445,00
15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,92 11,51
16,0%
11,61
0,9%
13,15
13,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,16 4,01
27,1%
3,86
-3,7%
3,07
-20,6%