info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 19:40
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 604,00 50 884,00
31,8%
57 770,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 750,00 8 452,00
77,9%
8 743,00
3,4%
Zysk (strata) brutto 4 751,00 8 563,00
80,2%
8 314,00
-2,9%
Zysk (strata) netto 4 077,00 6 955,00
70,6%
7 121,00
2,4%
Amortyzacja 2 901,00 2 790,00
-3,8%
2 898,00
3,9%
Aktywa 196 937,00 205 522,00
4,4%
207 351,00
0,9%
Kapitał własny 132 445,00 139 400,00
5,3%
124 358,00
-10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,15 13,84
5,2%
12,34
-10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,69
70,4%
0,71
2,5%