info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 08:36
kontakt
RUCHCHORZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 290,00 2 356,00
2,9%
4 769,00
102,4%
3 883,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 272,00 -2 261,00
---
1 739,00
---
1 169,00
-32,8%
Zysk (strata) brutto -4 165,00 -2 344,00
---
1 702,00
---
1 165,00
-31,6%
Zysk (strata) netto -4 165,00 -2 344,00
---
1 702,00
---
1 165,00
-31,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 857,00 16 162,00
-22,5%
17 714,00
9,6%
17 504,00
-1,2%
Kapitał własny -25 793,00 -10 837,00
---
-12 100,00
---
-9 313,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,86 -0,20
---
-0,22
---
-0,16
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,04
---
0,03
---
0,02
-35,5%