info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 01:36
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 548,00 2 125,00
-40,1%
2 516,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -108,00
---
775,00
---
Zysk (strata) brutto -197,00 1 056,00
---
991,00
-6,2%
Zysk (strata) netto -134,00 1 049,00
---
1 111,00
5,9%
Amortyzacja 124,00 127,00
2,4%
107,00
-15,7%
Aktywa 40 820,00 39 954,00
-2,1%
43 995,00
10,1%
Kapitał własny 20 718,00 21 885,00
5,6%
23 114,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,16
5,6%
1,23
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,06
---
0,06
5,4%