info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 01:47
kontakt
01CYBATON
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 627,00 6 746,00
975,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 469,00 -686,00
---
Zysk (strata) brutto 469,00 -2 582,00
---
Zysk (strata) netto 469,00 -2 582,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 39 374,00 131 576,00
234,2%
Kapitał własny 38 246,00 118 847,00
210,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39 7,25
13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,16
---