info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 14:53
kontakt
UNIBEP
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 814 318,00 724 614,00
-11,0%
733 185,00
1,2%
693 567,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 432,00 11 355,00
-57,0%
23 106,00
103,5%
18 279,00
-20,9%
Zysk (strata) brutto 31 542,00 10 892,00
-65,5%
13 734,00
26,1%
20 492,00
49,2%
Zysk (strata) netto 23 557,00 6 505,00
-72,4%
9 411,00
44,7%
16 540,00
75,8%
Amortyzacja 5 136,00 7 254,00
41,2%
8 576,00
18,2%
10 633,00
24,0%
Aktywa 993 945,00 1 129 277,00
13,6%
1 181 870,00
4,7%
1 391 616,00
17,7%
Kapitał własny 262 699,00 249 724,00
-4,9%
260 700,00
4,4%
289 524,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,49 7,12
-4,9%
7,43
4,4%
8,26
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,18
-72,5%
0,27
44,9%
0,47
76,1%