info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 05:44
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 867,00 20 482,00
8,6%
20 577,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 199,00 487,00
-59,4%
2 059,00
322,8%
Zysk (strata) brutto 1 174,00 474,00
-59,6%
2 048,00
332,1%
Zysk (strata) netto 1 784,00 508,00
-71,5%
2 080,00
309,4%
Amortyzacja 716,00 706,00
-1,4%
747,00
5,8%
Aktywa 108 152,00 104 291,00
-3,6%
101 530,00
-2,6%
Kapitał własny 73 650,00 74 158,00
0,7%
76 238,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,49 6,53
0,7%
6,72
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-71,3%
0,18
306,7%