info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 21:04
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 937,00 9 049,00
1,3%
38 623,00
326,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 757,00 2 772,00
266,2%
17 911,00
546,1%
Zysk (strata) brutto 374,00 3 793,00
914,2%
17 594,00
363,9%
Zysk (strata) netto 61,00 3 079,00
4 947,5%
14 267,00
363,4%
Amortyzacja 4 327,00 3 712,00
-14,2%
8 373,00
125,6%
Aktywa 111 234,00 112 930,00
1,5%
131 138,00
16,1%
Kapitał własny 97 763,00 100 842,00
3,1%
115 109,00
14,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,55
3,2%
0,63
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,08
358,8%