info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 00:51
kontakt
MWTRADE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 865,00 27 611,00
-32,4%
13 071,00
-52,7%
4 030,00
-69,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 640,00 4 951,00
-48,6%
374,00
-92,4%
-2 293,00
---
Zysk (strata) brutto 9 640,00 5 032,00
-47,8%
527,00
-89,5%
-2 140,00
---
Zysk (strata) netto 7 770,00 2 050,00
-73,6%
-2 067,00
---
-3 844,00
---
Amortyzacja 192,00 133,00
-30,7%
134,00
0,8%
123,00
-8,2%
Aktywa 465 424,00 289 514,00
-37,8%
138 868,00
-52,0%
103 555,00
-25,4%
Kapitał własny 88 562,00 84 736,00
-4,3%
82 669,00
-2,4%
61 217,00
-25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,56 10,11
-4,3%
9,86
-2,4%
7,30
-26,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,24
-73,6%
-0,25
---
-0,46
---