info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 21:02
kontakt
MWTRADE
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 195,00 9 453,00
-41,6%
2 247,00
-76,2%
1 237,00
-44,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 979,00 1 918,00
-35,6%
-1 258,00
---
-489,00
---
Zysk (strata) brutto 3 022,00 1 921,00
-36,4%
-1 105,00
---
-488,00
---
Zysk (strata) netto 2 464,00 1 596,00
-35,2%
-983,00
---
148,00
---
Amortyzacja 67,00 70,00
4,5%
60,00
-14,3%
52,00
-13,3%
Aktywa 361 800,00 252 089,00
-30,3%
112 865,00
-55,2%
96 049,00
-14,9%
Kapitał własny 85 150,00 86 332,00
1,4%
64 078,00
-25,8%
61 365,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,16 10,30
1,4%
7,64
-25,8%
7,32
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,19
-35,4%
-0,12
---
0,02
---