info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 17:02
kontakt
MERA
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 905,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 218,00
Zysk (strata) brutto 1 546,00
Zysk (strata) netto 1 247,00
Amortyzacja 1 326,00
Aktywa 118 577,00
Kapitał własny 61 892,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12