info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 07:57
kontakt
KREDYTIN
Roczne skonsolidowane
 2018-03-312019-03-312020-03-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 122 677,00 168 991,00
37,8%
129 400,00
-23,4%
200 301,00
54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 435,00 74 953,00
76,6%
-2 170,00
---
86 414,00
---
Zysk (strata) brutto 7 358,00 20 721,00
181,6%
-39 192,00
---
55 646,00
---
Zysk (strata) netto 5 592,00 8 057,00
44,1%
-36 539,00
---
45 083,00
---
Amortyzacja 3 107,00 2 917,00
-6,1%
6 770,00
132,1%
6 457,00
-4,6%
Aktywa 833 581,00 893 936,00
7,2%
768 538,00
-14,0%
764 596,00
-0,5%
Kapitał własny 265 524,00 256 513,00
-3,4%
212 588,00
-17,1%
262 379,00
23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,59 19,89
-3,4%
16,48
-17,1%
20,34
23,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,62
44,0%
-2,83
---
3,50
---