info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 21:07
kontakt
EUROCASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 114 591,00 3 617 761,00
-12,1%
3 965 176,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 334,00 2 641,00
-94,6%
43 347,00
1 541,3%
Zysk (strata) brutto 26 864,00 -19 112,00
---
75 216,00
---
Zysk (strata) netto 22 989,00 -16 805,00
---
66 176,00
---
Amortyzacja 70 635,00 79 257,00
12,2%
72 649,00
-8,3%
Aktywa 6 488 751,00 6 566 099,00
1,2%
6 366 184,00
-3,0%
Kapitał własny 1 218 947,00 1 207 140,00
-1,0%
1 192 180,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,76 8,67
-1,0%
8,57
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,12
---
0,48
---