info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 05:57
kontakt
SONEL
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 064,00 51 500,00
28,5%
62 141,00
20,7%
57 919,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 114,00 5 142,00
65,1%
9 490,00
84,6%
7 179,00
-24,4%
Zysk (strata) brutto 3 526,00 4 962,00
40,7%
9 360,00
88,6%
7 264,00
-22,4%
Zysk (strata) netto 2 741,00 5,00
-99,8%
8 681,00
173 520,0%
6 180,00
-28,8%
Amortyzacja 2 878,00 3 249,00
12,9%
3 389,00
4,3%
3 699,00
9,1%
Aktywa 95 679,00 101 595,00
6,2%
117 300,00
15,5%
131 851,00
12,4%
Kapitał własny 75 505,00 78 412,00
3,9%
85 594,00
9,2%
83 406,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,39 5,60
3,9%
6,11
9,2%
5,96
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,00
---
0,62
---
0,44
-28,9%